ابتکار یک شهردار + فیلم
۱۱:۲۵
منبع: صدا و سیما
شهردار فرخشهر برای افزایش مشارکت مردمی در نظافت شهری، خود دست به زباله شد.