سوژه‌های ارسالی شهروندان فراشبندی+ فیلم
۱۲:۲۰
منبع: صدا و سیما
از خطر ریزش دیوار رودخانه فراشبند تا نبود محل جمع آوری زباله در شهرک مسکن مهر این شهرستان را در این بسته شهروند خبرنگار ببینید.