معاینه رایگان بیماران در مناطق محروم شیراز
۱۲:۲۰
منبع: صدا و سیما
بیش از 300 نفر از ساکنان مناطق محروم شرق شیراز با حضور سیجیان جامعه پزشکی بیمارستان ابن سینای این شهر، رایگان معاینه شدند.