آغازبکار نخستین کارخانه کاشی خودتمیز شونده +مصاحبه
۱۲:۳۶
منبع: صدا و سیما
نخستین کارخانه کاشی کشور با خاصیت آنتی باکتریال وخودتمیز شونده تایک ماه دیگر در گاریزات تفت رسما شروع بکار خواهدکرد.