هنر بانوی تازه مسلمان اوکراینی
۱۳:۱۵
منبع: صدا و سیما
کاترینا بانوی تازه مسلمان شده اکراینی، با ذوق و هنر خود به طراحی لباس برای زنان مسلمان روی آورده است.