برگزاری آزمون سراسری مهارت افزایی سربازان وظیفه
۱۳:۱۵
منبع: صدا و سیما
آزمون مهارت افزایی سربازان وظیفه نیروهای مسلح امروز همزمان در تهران و سراسر کشور برگزار شد.