اتفاق بی سابقه روی تشک کشتی/ مادر به یاری فرزند آمد
۱۳:۳۰
منبع: ایران آنلاین
در اتفاقی بی سابقه حین مسابقه کشتی مادر یکی از حریفان برای نجات او از شکست وارد میدان شد. زمانی که دو کشتی‌گیر در حال مبارزه هستند، مادر یکی از آنها که به اصطلاح در حال خاک شدن است، با دیدن این صحنه صبرش لبریز می‌شود و برای دفاع از پسرش وارد تشک می‌شود و رقیب او را کتک می‌زند.