امضای یادداشت تفاهم خرید 200 دستگاه لوکوموتیو از هند
۱۴:۲۰
منبع: صدا و سیما
براساس یادداشت تفاهم بین تهران و دهلی نو و با تامین اعتبار از سوی طرف هندی 200 دستگاه لوکوموتیو و واگن باری به ارزش بیش از 600 میلیون دلار از هند خریداری خواهد شد.