بخش خبری 20، بیست ویکم دی ماه مرکز قزوین+فیلم
۱۴:۳۵
منبع: صدا و سیما