برگزاری اردوی قطبی مربیان پیشتاز سازمان دانش آموزی +فیلم
۱۴:۵۰
منبع: صدا و سیما
اردوی قطبی مربیان پیشتاز سازمان دانش آموزی خوزستان در شوش برگزار شد.