تجهیز زمین‌های کشاورزی میناب به روش آبیاری نوین
۱۵:۰۱
منبع: صدا و سیما