اختصاص 30 میلیارد تومان اعتبار محرومیت زدایی به هرمزگان
۱۵:۰۱
منبع: صدا و سیما