حمله گرگ به 2 روستای زرین آباد
۱۵:۱۵
منبع: صدا و سیما
حمله گرگ به 2 روستای زرین آباد 3 نفر را مصدوم کرد.