از 30 نفر خبر خاصی نداریم اما امیدواریم
۱۵:۲۰
منبع: صدا و سیما
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هنوز وقت طلایی ما تمام نشده است و عملیات به شدت ادامه دارد و در صورت کاهش دما نیروهای تجسس وارد نفتکش خواهند شد.