حضور مسافران گرمابخش بازارهای مهاباد+گزارش
۱۶:۳۵
منبع: صدا و سیما
امروزبا اینکه هوای مهاباد سرد بود اما مسافران با خریدهای خود بازار این شهر رو حسابی گرم کرده بودند.