برگ‌های پاییزی منبعی غنی برای تولید کودهای گیاهی
۱۸:۳۶
منبع: صدا و سیما
بیش از 800 تن برگ پاییزی به همت شهرداری شیراز جمع آوری و در فرآیندی تبدیل به کود گیاهی مرغوب شدند.