امشب؛ ورود گروه تجسس عملیات به نفتکش برای شناسایی خدمه
۲۰:۴۷
منبع: شبکه خبر
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش اعلام کرد: هنوز هیچ اطلاعی از سرنوشت خدمه کشتی سانحه دیده وجود ندارد که به‌محض اطفای حریق و کاهش حرارت کشتی به‌سرعت تیم امداد و نجات وارد می‌شوند. پیش بینی می‌کنیم امشب گروه تجسس عملیات بتوانند به این عرصه وارد شوند.