کاهش مصرف آب در یکپارچه سازی اراضی کشاورزی+ گزارش
۰۹:۴۵
منبع: صدا و سیما
طرح یکپارچه سازی زمین‌های کشاورزی و آبیاری تحت فشار تاکنون در 25 روستای نهاوند اجرا شده است.