گلایه‌های همسر سرمهندس نفتکش ایرانی: اینقدر از بیمه کشتی حرف نزنید، این چه دیپلماسی است؟ صداسیما 3 روزاول کجابود؟ (فیلم)
۰۹:۵۰
منبع: عصر ایران