فیلم/ کنایه جالب مهران مدیری به رفتار هنرمندان بعد از زلزله
۱۰:۰۶
منبع: دانشجو