فیلم/ اعزام تیم امداد و نجات کشورمان به چین برای کمک رسانی به نفتکش ایرانی
۱۰:۱۶
منبع: دانشجو