فیلم/ آیتم طنز، شوخی با حمید هیراد
۱۰:۲۰
منبع: دانشجو