یک خبرنگار در حضور ترامپ وی را نژادپرست توصیف کرد
۱۰:۲۵
منبع: صدا و سیما