ایده جوان لرستانی برای تولید زغال
۱۰:۳۱
منبع: صدا و سیما
گزارش محمد حسین کاکاوند خبرنگار خیرگزاری صداوسیما مرکز لرستان از ایده جوان لرستانی برای تولید زغال