ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی شهرستان تفت
۱۰:۴۵
منبع: صدا و سیما