برداشت به در شهرستان بهاباد
۱۰:۴۵
منبع: صدا و سیما