گفتگو، نقطه آغاز مقابله با نگرش خود برتربینی است + فیلم
۱۰:۵۵
منبع: صدا و سیما
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: مقابله با نگرش خود برتربینی، مستلزم آغاز گفتگو برمبنای احترام متقابل و تلاش برای فهم مشترک است.