بخش خبری 20، بیست و دوم آذر + فیلم
۱۱:۱۰
منبع: صدا و سیما