حتی انگلیس هم به ترامپ خوش آمد نگفت
۱۱:۱۰
منبع: صدا و سیما
ترامپ رئیس جمهوری که حتی انگلیس‌ها هم به او خوش آمد نگفتند.