کوهنورد فداکار امان الله جوکار
۱۱:۱۰
منبع: صدا و سیما
کوهنورد فداکار امان الله جوکار که در حادثه صعود نا موفق اشترانکوه به رحمت ایزدی پیوست