عملیات برف روبی بعد از بارش برف تا ارتفاع هفت متر در جنوب شرقی فرانسه (فیلم)
۱۱:۲۸
منبع: عصر ایران