جشن ایزدی‌های عراق برای بازسازی معبد ویران شده به دست داعش (فیلم)
۱۲:۱۲
منبع: عصر ایران