کمبود مراکز درمانی در بخش کهک
۱۲:۵۵
منبع: صدا و سیما
تنها یک مرکز درمانی در بخش کهک وجود دارد که جوابگوی جمعیت بالای این بخش نیست.