(ویدئو) لحظه انتقال دو پیکر پیدا شده در نفتکش
۱۳:۰۲
منبع: فرارو