نصب کانکس حمام و آبگرمکن در روستای قلعه بهادری کرمانشاه با تلاش جواد خیابانی (فیلم)
۱۳:۲۳
منبع: عصر ایران