ساخت کیت‌های نانوی شناسایی سرطان + فیلم
۱۳:۲۵
منبع: صدا و سیما
متخصصان دانشگاه علوم پزشکی کاشان کیت استخراج دی. ان. ای و آر. ان. ای به روش نانو مگنت برای نخستین بار در کشور تولید شد.