صدور بیش از دو هزار رای جایگزین حبس+فیلم
۱۳:۳۰
منبع: صدا و سیما
نوشتن مقاله، کاشت درخت، مطالعه کتاب، فراگیری مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، خدمات عمومی رایگان و ویزیت رایگان بیماران نیازمند از جمله آرای جایگزین حبس است.