آئین غسل تعمید در کلیسای ارامنه شیراز (فیلم)
۱۳:۴۶
منبع: عصر ایران