رونمایی از نخستین بانک مرجع ژنوم ایرانیان
۱۴:۱۱
منبع: صدا و سیما
نخستین بانک مرجع ژنوم ایرانیان یا ژمیران رونمایی شد.