مراسم کلیسای ارامنه شیراز (فیلم)
۱۴:۱۶
منبع: عصر ایران