ترامپ: رکورددار عکس جلد «تایم» هستم / تایم: نیکسون رکورددار است (+فیلم)
۱۴:۳۴
منبع: عصر ایران