گربه درمانی در محل کار (فیلم)
۱۵:۱۸
منبع: عصر ایران
یک شرکت ژاپنی امکانی را فراهم کرده که کارکنانش در حین کار کردن، بتوانند با نوازش کردن گربه‌ها آرامش پیدا کنند. مدیر شرکت فوق، بودجه‌ای را هم برای درمان گربه‌های بیمار در نظر گرفته است.