تکنوازی ساناز یوسفی، نوازنده بوشهری نی انبان (فیلم)
۱۵:۲۷
منبع: عصر ایران