به سختی اراده، به نرمی سنگ! + فیلم
۱۵:۴۱
منبع: صدا و سیما
عبدالعزیز غفاری پیرمرد روشن دل خُنجی بیش از 65 سال است که با چشمانی نابینا به شغل سنگ تراشی مشغول است.