اجرای طرح بهبود، بهسازی و نگهداشت شهری در منطقه 9 کرج
۱۶:۱۰
منبع: صدا و سیما
طرح بهبود، بهسازی و نگهداشت شهری، به منطقه 9 شهرداری کرج هم رسید.