اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی در بوشهر
۱۶:۱۵
منبع: صدا و سیما