مدیر مدرسه‌ای که همیار پلیس است
۱۶:۴۵
منبع: صدا و سیما