فیلم/ بهار روح افزا، نفر اول مسابقات جهانی محاسبات ذهنی در برنامه دورهمی
۱۶:۵۵
منبع: دانشجو