گزارش تصویری؛ ساخت ایران - آزمایشگاه تعامل انسان و ربات
۱۷:۲۰
منبع: صدا و سیما
یکی ار مراکز تحقیقاتی در حوزه رباتیک و اتوماسیون آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشگاه تهران است که سال 91 تاسیس شد.