فیلم/ گزارشی در مورد فیلم منتشر شده از جلسه تعیین رهبر در مجلس خبرگان، سال 1368
۱۷:۲۶
منبع: دانشجو